Novinky

Poradíme vám, ako zlepšiť život seniorom vo vašej obci

Predstavte si útulné, moderné a citlivo do prírody zasadené budovy sociálnych a zdravotných služieb pre seniorov vo vašej obci alebo meste. Predstavte si kvalitnú architektúru a najmä veľmi praktickú a mimoriadne dôležitú službu skôr narodeným spoluobčanom, na ktorú dokážete zohnať financovanie. Vďaka Plánu obnovy a aktuálnej výzve Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) sa môže táto predstava zhmotniť aj vo vašom bydlisku.

V blízkej budúcnosti pribudne v obci Malinovo neďaleko Bratislavy ambulantné zariadenie sociálnych služieb a sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie pre 30 seniorov. Sme radi, že naša projektantská kancelária Beeli sa stala súčasťou tohto skvelého a prospešného projektu, pre ktorý sme pripravili projektovú dokumentáciu. Inšpirovali sme sa pri tom skvelými podkladmi od študentov z Fakulty architektúry STU. Budúci architekti vypracovali kvalitné štúdie na základe podkladov MPSVR a tie nám poslúžili ako podklad k projektu.

Aj vo vašej obci

Starnutiu sa nikto nevyhne, a preto je kvalitná vybavenosť pre seniorov investíciou aj do našej vlastnej budúcnosti. Postaviť nové alebo rozšíriť existujúce kapacity komunitnej starostlivosti si môžete dovoliť aj vo vašej obci či meste. Stačí sa zapojiť do aktuálnej výzvy MPSVR v rámci Plánu obnovy, konkrétne Komponentu 13 s názvom Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť. Radi vám poradíme, ako zabezpečiť vo vašom bydlisku výstavbu nových či modernizáciu, dostavbu alebo rozšírenie existujúcich zariadení sociálno-zdravotnej starostlivosti.

Ministerstvo vyčlenilo na tieto účely 192 miliónov eur a sú určené konkrétne na zariadenia ambulantnej sociálnej služby, teda miesta, kam seniori denne dochádzajú, trávia čas v kolektíve a je o nich postarané. Výzva zahŕňa aj nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest a sociálno-zdravotné zariadenia s kapacitou do 30 miest.

Poradenstvo je kľúčové

Ak sa rozhodnete zapojiť sa do projektu, odporúčame vám obrátiť sa na Beeli, kde vám poskytneme prvotnú konzultáciu, pri ktorej zistíme, či na podporu z Plánu obnovy máte nárok, prípadne vám pomôžeme vytvoriť si reálnu predstavu o vašich možnostiach, detailoch pri získaní potrebnej dokumentácie, či očakávaných nákladoch na projekt. Aby ste peniaze z výzvy naozaj dostali a svoj projekt úspešne dotiahli do konca, prejdeme si s vami všetky požiadavky a technické body výzvy.

Napríklad pri rekonštrukcii existujúcich zariadení výzva kladie dôraz na to, že budovy by mali dosiahnuť významnú energetickú úsporu a byť tak ekologické. Ako projektanti vieme, čo treba zabezpečiť pre splnenie týchto cieľov.

Najskôr je však potrebné zistiť, či máte na dotáciu nárok. Uchádzať sa o ňu môžu verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí už sú zapísaní v oficiálnom registri alebo v ňom budú zapísaní po realizácii projektu. Výzva platí aj pre samotné obce, vyššie územné celky alebo združenia obcí, ktoré do procesu vstupujú v úlohe zriaďovateľov zariadení pre seniorov. Ale pozor! Výzva bude v platnosti do vyčerpania balíka peňazí, ktorý je k dispozícii, a preto nás neváhajte kontaktovať čo najskôr.

Ladislav Balog, CEO Beeli

Kontakt: 0903 126 902
info@beeli.sk