Novinky

Čakanie na Zákon o výstavbe vypĺňa neistota v sektore stavebníctva

Ladislav Balog, CEO Beeli

 

Práca projektantov je silno previazaná s existujúcimi zákonmi, najmä Stavebným zákonom a Zákonom o územnom plánovaní. Sme radi, že vláda prišla v minulom roku s ambíciou pripraviť úplne nový Zákon o výstavbe, ktorý je stavaný no modernú dobu a počíta s využívaním moderných technológií a pokročilej digitalizácie verejnej správy, rôznych registrov a samozrejme aj samospráv.

Ako projektanti by sme nový systém a pravidlá uvítali. Ak by všetko fungovalo, vedeli by ste si napríklad, obrazne povedané, jedným kliknutím zistiť, či váš plánovaný dom má alebo nemá nárok na udelenie stavebného povolenia. Dobrý legislatívny zámer však zatiaľ naráža na realitu, pretože napríklad asi tretina obcí nemá územný plán a mnohé registre nie sú digitálne prepojené.

Na nový Zákon o výstavbe si preto budeme musieť počkať a zatiaľ pracovať s provizórnymi novelami Stavebného zákona a Zákona o územnom plánovaní. Tie však nie sú dobre zladené s inými zákonmi, čo vytvára prostredie neistoty a nejednoznačnosti v pri povoľovacích procesoch stavebných projektov. V tomto roku sme sa preto aj my v Beeli museli pripraviť na výzvy, ktoré tento legislatívny stav prináša. S vašimi stavebnými projektmi sa na nás preto neváhajte obrátiť.

Aktuálne výzvy

Príkladov, kedy aktuálne právne predpisy robia povoľovací proces stavieb neprehľadným je viacero. Najväčšou výzvou je nesúlad zákonov. Napríklad ak chcem mať v rodinný dom so studňou, stavebné povolenie by mala podľa novely Stavebného zákona vydať mestský stavebný úrad. Vodohospodári však môžu argumentovať, že ich zákon hovorí, že studňu musia povoliť oni a tak sa môže stať, že záujemca musí ísť aj na okresný stavebný úrad po príslušné povolenie od vodohospodárov. Oba zákony platia paralelne.

Výzvy prichádzajú aj z hľadiska personálneho. Zákon o výstavbe, respektíve o územnom plánovaní napríklad počítal s tým, že si bude môcť developer alebo jednotlivec automaticky online zistiť, či je jeho investičný zámer v súlade s územným plánom v danej lokalite. Keďže to zatiaľ technicky nie je možné, dočasná novela ukladá povinnosť vydať „záväzné stanovisko“ spravovateľovi územného plánu, čiže konkrétnej obci. Doteraz takéto stanoviská vydávali stavebné úrady ako prenesený výkon štátnej správy. Obce si teraz musia narýchlo najímať špecialistov, ktorí problematike rozumejú, často sú to práve ľudia zo stavebných úradov, ktorí tak získajú aj zmluvu s obcou a pracujú aj pre ňu.

Čierne stavby

Stávkou na neistotu sú aktuálne aj povoľovacie procesy pri čiernych stavbách. Filozofia je dobre nastavená, keďže čiernymi stavbami sú často relatívne drobné stavebné počiny, ako letná kuchyňa, altánok, kôlnička a iné druhy prístavkov. Novela zákona počíta s umožnením povolenia čiernej stavby a tento akt má v rukách obec, ako „majiteľ“ územného plánu. Proces teda môže ísť veľmi jednoducho a ľahko. Alebo aj nemusí ak obec bude požadovať rôzne povolenia, napríklad to súvisiace so zmenou účelu využívania pozemku, lebo ak je to stavba, nemôže to byť záhrada. Aj kataster má svoje zákony a nemusí takéto zmeny povoliť.

To je jeden z príkladov neistoty a nejednoznačnosti, s ktorou sa aj my, ako projektanti v Beeli každodenne stretávame. V prospech našich klientova však robíme maximum a náročné situácie vyvažujeme naším dlhoročným know-how a maximálnym poznaním legislatívnych úskalí, s ktorými momentálne celý stavebnícky sektor musí počítať.