Spoločnosť Beeli sa od roku 2012 venuje vývoju základnej úrovne spracovania projektových dokumentácií. Pri spracovaní dokumentácií využíva rôzne softwarové vybavenie pre zabezpečenie čo najpresnejších, prehľadných a vizuálne čo najviac zrozumiteľných výstupov. Zároveň ďalej rozširuje možnosti 3D modelového spracovania projektov pre štandard BIM za účelom vytvorenia spoľahlivých a dostupných informácií o navrhovanom objekte, ktoré budú k dispozícií počas celého životného cyklu objektu.

Zabezpečuje všetky stupne projektových dokumentácií, dokumentáciu pre územné rozhodnutie, dokumentáciu pre stavebné povolenie, dokumentáciu pre realizáciu stavby, dokumentáciu skutočného vyhotovenia a všetky doplnkové dielčie časti podľa potreby klienta a inžinieringu.

Spoločnosť má sídlo v Bratislave, no pôsobí v rámci celého Slovenska, ale i v zahraničí. Podieľa sa na vytváraní projektov rôznych druhov, mierok a rozpočtov. Zaoberá sa návrhmi domov, bytových aj nebytových stavieb, návrhmi fasád či interiérov. Kladie dôraz na funkčnosť, estetiku a efektívne využitie zdrojov investora.

TÍM BEELI

Ing. Ladislav Balog

ladislav.balog@beeli.sk
+421 903 126 902

Ing. Peter Strapko

peter.strapko@byvapro.sk
+421 911 261 461

Ing. arch. Lilla Menyhartová

lilla.menyhartova@beeli.sk

Ing. Denis Sladký

denis.sladky@beeli.sk
+421 903 501 442

Ing. arch. Viktor Paulík

viktor.paulik@beeli.sk
+421 910 825 444

Ing. Matej Kubička

matej.kubicka@beeli.sk
+421 910 825 444

Ing. Petra Viktorínová

petra.viktorinova@beeli.sk
+421 911 136 405

Ing. Ladislav Marafko

ladislav.marafko@byvapro.sk
+421 910 844 446

Ing. Ondrej Kluka

ondrej.kluka@beeli.sk
+421 902 666 800

Ing. Iveta Balogová

iveta.balogova@beeli.sk
+421 911 539 007

Ing. Zuzana Kuviková

zuzana.kuvikova@beeli.sk
+421 948 192 757

Tomáš Polin

tomas.polin@beeli.sk
+421 903 212 676

Ing. arch. Andrea Ďuďajová

andrea.dudajova@beeli.sk
+421 910 844 441

Ing. Dávid Šugarek

david.sugarek@byvapro.sk
+421 948 192 757

Ing. Valentína Masná

valentina.masna@beeli.sk
+421 948 192 757

Ing. Lenka Šubová

lenka.subova@beeli.sk
+421 948 192 757

Ing. Martina Beláková

martina.belakova@beeli.sk
+421 948 192 757