Spracovanie investičného zámeru

Kľúčovým krokom pri stavbe a realizácii projektu je spracovanie investičného zámeru z pohľadu cash flow a z pohľadu dlhodobého. Investičný zámer obsahuje podrobné informácie o plánovanom projekte, jeho cieľoch a nákladoch a finančných zdrojoch. V procese prípravy investičného zámeru sa sústreďujeme na súlad návrhu s územným plánom lokality, ale aj preverenie možností lokálnych sietí, ich kapacít a možností s alternatívami vo vybraných časových horizontoch, ktoré sú potrebné. Investičný zámer tak prinesie investorovi strategický náhľad na plánovanú výstavbu.

Projekcia – vyhotovenie

Projekcia a jej vyhotovenie sú dôležitými krokmi pri stavbe akéhokoľvek objektu, či už ide o bytový dom, komerčnú budovu alebo infraštruktúru.

 • Architektonická projekcia – architektonické plány a vizualizácie budovy. Plány obsahujú informácie o vzhľade budovy, jej rozložení a dispozícii miestností.
 • Inžinierska projekcia – inžinieri vytvárajú technické plány, ktoré zahŕňajú konštrukciu, elektrické inštalácie, sanitárne systémy, klimatizáciu a iné technické aspekty projektu. Tieto plány musia byť v súlade so všetkými miestnymi stavebnými predpismi.
 • Projekcia infraštruktúry – Ak je súčasťou projektu aj infraštruktúra, napríklad cesty, kanalizácia alebo elektrická sieť, je potrebné vypracovať aj príslušnú projekciu pre tieto prvky.

Beeli má skúsenosti pri vyhotovené projekcií pre:

 • Pozemné stavby
 • Priemyselné stavby
 • Rezidenčné projekty
 • Administratívne budovy

Inžinierske stavby

Inžinierske stavby sú špecifické typy stavebných prác, ktoré sa zameriavajú na navrhovanie, konštruovanie a údržbu infraštruktúry, ktorá slúži pre rôzne inžinierske účely. Ich hlavným cieľom je prinášať kvalitné infraštruktúrne riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu života a umožňujú hospodársky rozvoj. Ich dizajn a konštrukcia si vyžadujú dôkladné plánovanie, technické znalosti a bezpečnostné opatrenia. Beeli má v portfóliu realizácie stavieb pre priemyselné odvetvia ako sú továrne, sklady, ale aj cesty a cestná infraštruktúra.

Špeciálne technológie

Tvoríme projekty pre rôzne odvetvia využívajúce špeciálne technológie. Vyžaduje si to  poznanie konkrétnych potrieb a výziev daného odvetvia. Pokročilé technológie, ktoré využívajú majú potenciál zmeniť a zlepšiť spôsob  výroby, alebo produkcie a preto si vyžadujú individuálny prístup aj pri projektovaní a výstavbe.

Pomáhame klientom pri Fit-out -e ich prevádzok do existujúcich budov, ktoré majú stanovené a dané technické možnosti, technologické možnosti.

Beeli má skúsenosti a expertízu na:

 • Odpadové hospodárstvo
 • Technológie pre zdravotníctvo
 • Priemyselné haly pre automobilový priemysel
 • Fit-out pre špecializované ambulancie (zubár, očná klinika..)
 • Fit-out kaviarní
 • Projekt EIA
 • Pekárne a gastro zariadenia