Projektová dokumentácia pre získanie financovania NFP

Projektová dokumentácia pre získanie financovania je kľúčovým krokom pri presadzovaní vášho projektu a zabezpečovaní finančnej podpory z európskych fondov, štátnych dotácií alebo iných finančných inštitúcií. Naše skúsenosti vám pomôžu zorientovať sa v pravidlách a usmerneniach, ktoré je potrebné detailne poznať pre spracovanie a prípravu žiadosti a prípravu projektu, ktorý bude akceptovaný.

Ako vám vieme pomôcť?

  • Projekty škôl a materských škôl
  • Projekty vodozádržných opatrení
  • Komplexná obnova budov
  • Projekty úpravy a spracovania odpadu
  • Projekty pre čističky odpadu
  • Projekty mestských a obecných úradov
  • Projekty kultúrnych domov
  • Projekty iných prevádzkových budov obce

Poradenstvo pre verejných zástupcov

Poradenstvo pre verejných zástupcov pri stavebných projektoch je dôležitou časťou zabezpečenia úspešných infraštruktúrnych projektov a projektov rozvoja miest a obcí. Verejní zástupcovia ako sú starostovia, predsedovia a členovia samospráv a verejných orgánov, často čelia rôznym výzvam v súvislosti s projektami výstavby, vrátane plánovania, financovania, legislatívy a zapojenia verejnosti. Beeli poskytuje verejným zástupcom možnosť konzultovať tvorbu dlhodobých plánov a stratégií pre infraštruktúrne projekty, financovanie projektov, právne a regulačné aspekty výstavby či iné aspekty, súvisiace s výstavbou v obciach a mestách. Neváhajte a obráťte sa na našich odborníkov, ktorí sú pripravení pomôcť  vám pri informovaných rozhodnutia v prospech vašej obce, mesta, či komunít.