Novinky

Ak chcete kvalitu za rozumné peniaze, doprajte si čas

Čo sa dá urobiť kvalitne a rýchlo, nebude lacné. Čo sa dá urobiť rýchlo a lacno, istotne nebude kvalitné. A napokon, čo sa dá urobiť kvalitne a za rozumné peniaze, bude nejaký čas trvať. Asi takto funguje podstata známeho trojuholníka KVALITNE-RÝCHLO-LACNO. Je štatisticky dokázané, že všetky tri ciele sa nedajú dosiahnuť naraz. Už dosiahnuť dva ciele vyžaduje súhru priaznivých okolností. Možno povedať, že úspechom často býva splnenie aspoň jednej podmienky.

Parametre trojuholníka KVALITNE-RÝCHLO-LACNO do istej miery platia aj pre projektantov. S trochou nadhľadu by sme mohli povedať, že daný trojuholník by sa v projektantskom svete mohol volať aj CENA-RÝCHLOSŤ-ROZSAH. Kvalita projektu sa totiž dá merať podľa jeho rozsahu, ktorého základom je množstvo informácií o stavbe, ktoré majú projektanti k dispozícii, a dostatok jasne formulovaných požiadaviek poskytnutých investorom alebo klientom.

V mene kvality, v našom prípade rozsahu, by sa mal každý investor, stavebník či klient zamyslieť, v akej situácii sa nachádza a čo sú pre neho hlavné priority. Totiž, až na základe dôkladnej analýzy východiskovej pozície klienta a jeho možností je možné prispôsobiť výber investičného zámeru a nastaviť jeho očakávania. Šikovný projektant vie byť pri takomto výbere a analýze veľmi nápomocný.Už v tejto etape je možné pripraviť klienta na to, čo ho čaká a v konečnom dôsledku mu tak pomôcť dosiahnuť želané ciele.

Či ste investor, stavebník alebo budúci majiteľ nehnuteľnosti, istotne chcete poznať pravdu o samotnej stavbe. Kvalitná projektantská práca k takémuto poznaniu smeruje. Poskytuje jasnejší pohľad na ČAS, za ktorý je možné stavbu dokončiť, aká bude výsledná CENA a úroveň KVALITY alebo komfortu, ktorý má budova spĺňať.

Ako dosiahnuť ciele

Samotný projekt, ak je kvalitný, hľadí na viacero aspektov a zahŕňa riešenia požadovaných častí projektu. Sú to napríklad dispozície na mieru, optimalizácia nákladov, koordinácia trasovania inštalácií či inovatívne riešenia materiálovej skladby. Projekt s takýmito parametrami môžete získať prioritnejšie, a to v prípade, že sa vám a vášmu projektu bude projektantská kancelária venovať primárne. To sa, prirodzene, odrazí na vyššej cene.

Ak teda vychádzame z faktu, že z trojuholníka KVALITNE-LACNO-RÝCHLO je možné skutočne naplniť maximálne dva parametre, prikláňame sa ku kombinácii kvality, teda plného rozsahu projektu, no za rozumnú cenu. To však kladie nároky na primeranú trpezlivosť zo strany klienta či investora a tiež kvalitné informácie a jasnú formuláciu predstáv a požiadaviek týkajúcich sa stavby.