1.

ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY

Komplexné architektonické služby pre spracovanie štúdii objektov a obytných zón. Návrh interiérov, investičných zámerov, tvorba 3D modelov a vizualizácií.

2.

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Vypracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov.
  • Komplexné služby v stavebníctve – vypracovanie projektov pre rodinné domy, bytové a nebytové stavby, administratívne budovy ako aj priemyselné stavby.
  • Vypracovanie projektov pre komplexné obnovy bytových domov, polyfunkčných objektov, občianskych stavieb a priemyselných areálov.
  • Možnosť zabezpečenia všetkých potrebných profesií, rozpočtov a inžinieringu, ako aj vypracovanie dokumentácie v BIM systéme.
  • Spolupráca s architektonickými ateliérmi

Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre všetky povoľovacie stupne:

  • dokumentácie pre územné rozhodnutie
  • dokumentácie pre stavebné povolenie
  • dokumentácie pre realizáciu stavby
  • dokumentácie skutočného vyhotovenia

ČLEN SKUPINY BIM

PARTNERI

Beeli s.r.o.

KONTAKT

Mlynské Nivy 58,
821 05 Bratislava

Budova GM Electronic