Štúdia realizovateľnosti chatovej oblasti

Lokalita: Liptovská Štiavnica
Rok: 2020
Zastavaná plocha: 10chát 915 m2

    Som fyzická osobainé

    Súvisiace projekty